Na spustenie prezentácie stlačte tlačidlo Start Prezi. Po jej načítaní, na prezeranie použite vyobrazené šípky v jej spodnej časti. Prezeranie v režime na celú obrazovku spustíte v pravom dolnom rohu, na následné prezeranie v tomto režime použite klávesy vpravo a vľavo.