Obrázok 4
Obrázok 3
Obrázok 2
Obrázok 1

Kto sme

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI,

s radosťou Vás vítame na webovej stránke Lyžiarskeho oddielu Liptovská Lúžna. Sme neziskové občianske združenie, ktoré uznáva morálne hodnoty a prácu našich predkov, patriace pod TJ Partizán Liptovská Lúžna. Našou hlavnou úlohou je propagácia a rozvoj tohto krásneho športového odvetvia, akým lyžiarsky šport bezpochyby je.

Prajeme Vám veľa pekných a príjemných chvíľ strávených na našej stránke. 
Chcete o nás vedieť viac?
Pokračujte v čítaní tu...

Oznam pre členov oddielu: Dňa 1.10. a 2.10. 2016, už túto sobotu a nedeľu sa uskutoční brigáda pri nátere vleku. Zraz  v príslušný deň od 8.15 - 8.30 hod. v lyžiarskej chate.
Informácie pre členov budú zasielané e-mailom.


 

Dňa  2.4.2016 sme sa zúčastnili brigády v prospech SPDP  Lúžňan pri čistení pasienkov pred novou chovateľskou sezónou. Fotografie nájdete v galérii brigádnické a iné činnosti.

 Lyžiari vopred ďakujú za  podporu vo forme poukázania 2 % dane."  Svoju podporu môžete realizovať odovzdaním vyplneného tlačiva o poukázaní 2 % dane na príslušnom DÚ (okresu) podľa miesta svojho trvalého pobytu. Potrebné tlačivo nájdete na našej stránke v časti dokumenty.


Aktualizovali sme fotogalériu o fotografie zo zájazdu v Jasnej


 

 

 

Lyžiarsky oddiel ukončil rok 2014 v plnom nasadení, keď sme dňom 8.11.2014 začali práce na rekonštrukcii starého lyžiarskeho vleku. Prvá fáza spočívala v demontáži a dovoze dielov potrebných k realizácií rekonštrukcie. Druhá fáza sa už týkala samotnej rekonštrukcie a prác s tým spojených, ktoré boli vykonané v období od 15.11.2014 do 10.1.2015, kedy bol vlek pripravený na plnú prevádzku.
Členovia oddielu ktorí sa zúčastnili brigád odpracovali spolu viac než 1300 brigádnických hodín a v rekordnom čase dokázali plánovanú rekonštrukciu uskutočniť, za čo všetkým tým, ktorí sa na týchto prácach podieľali akýmkoľvek spôsobom patrí veľké poďakovanie.
    V súvislosti s uvedeným boli vykonané potrebné revízne skúšky, technické kontroly, výškové zameranie vleku, školenie obsluhy vleku a strojníkov vleku.
Členovia lyžiarskeho oddielu veria, že zrealizovaním rekonštrukcie nemalou mierou prispejú k rozvoju zimného turizmu a lyžiarskeho športu v obci Liptovská Lúžna.


Fotografie z rekonštrukcie nájdete tu >>

Kontakt

PREDSEDA LYŽIARSKÉHO ODDIELU:

predseda@lyziariluzna.eu

TAJOMNÍK LYŽIARSKÉHO ODDIELU:

tajomnik@lyziariluzna.eu

ADMINISTRÁTOR STRÁNKY:

admin@lyziariluzna.eu